Noregs beste

Kvam Kraftverk AS inngjekk i 2006 avtale med ABK Klima AS, som importerer Toshiba varmepumper. Toshiba er ei av dei beste varmepumpene i marknaden. (Testresultat frå teknisk ukeblad).

Me gjev 5 års full garanti. Du kan få avbetaling i 5 år over straumrekninga. Innsparinga av straum vil kunna tilsvara avbetalingsbeløpet for ein vanleg einebustad. Les artikkel frå Teknisk ukeblad her.

Vi har montert over 600 varmepumper i Kvam og dei er godt mottekne. Det har vore svært få feil på pumpene. Varmepumpene har god virkningsgrad også i kalde periodar, og vil over året kunna gje 3-5 gongar den energien du tilfører. Mange aukar komforten og brukar mindre ved o.l. og vil difor gjerne ikkje spara så mykje som det som kunne vore muleg.