Smart Straum

Datasikkerhet kring den nye målaren

Smartstraumprosjektet

Spørsmål og svar

Framdrift AMS i Kvam

Våren og sommaren 2018 vil alle målarane i Kvam verta bytta ut til automatiske straummålarar. Det er Eltel som skal gjera mesteparten av jobben for oss. Målarane skal kommunisera via radiosignal til basestasjonar. Me er i gang med å montera basestasjonar på trafokioskane våre. Totalt vert det om lag 100 basestasjonar i Kvam. Det vert nytta samme teknologi og utstyr som resten av landet.

Antenna vert montert høgt i terrenget for å gje god dekning

Antenna vert montert høgt i terrenget for å gje god dekning