Veglys

Det er Kvam herad som har ansvaret for veglysa i Kvam.

For tida er det Kvam Kraftverk AS som vedlikeheld veglysa etter dei rammene som Kvam herad til ei kvar tid set. Det er ca 2500 veglys innafor det område av Kvam som Kvam Kraftverk AS har vedlikehald på.

Dersom der er lamper som ikkje lyser, eller du ser andre feil eller manglar, er det fint om du kan melda frå til oss på tlf: 56 55 33 00 eller på firmapost@kvam-kraftverk.no.