Graving

Arbeid nær linjer

Før du set i gang arbeid i nærleiken av kraftlinjer må du kontakta Kvam Kraftverk AS for å verta orientert om eventuelle sikringstiltak.

Graving

Før ein startar gravearbeid med maskiner e.l. må ein ta kontakt med oss for å få greie på om det ligg kablar i området.

Ring sentralbordet 56 55 33 00 i opningstida ( 07:30 - 15:00), ellers nyttar du vakttelefonen 56 55 33 33.

Sikringstiltak og kabelpåvisning som vert utført av Kvam Kraftverk AS er gratis.