Byggjestraum

Me har byggjestraumskåp til leige

Prisen er kr 75,- i leige pr. veke
I tillegg kjem kr 2100,- for oppsetjing og nedtaking.

Prisane gjeld dersom me kan kobla oss til eksisterande linje, dersom det må byggjase ny linje fram til byggjestraumskåpet vert dette avrekna etter medgått tid og materiell.

Dato for tilkobling lyt fyllast ut, men me tek forbehold om at me har ledig kapasitet til tilkobling på datoen.

Bestillingsskjema