Straumstans i Ålvik Laurdag 10.06.17

Grunna arbeid på høgspentnettet i Ålvik, vert fylgjande trafokretsar utan straum Laurdag 10.06.17, frå kl 1100-ca kl 1500:

Ålvik Kyrkje, Renseanlegget, Folkets Hus, Ålvik Skule, Elvely, Auganes, Lilletveit, Kjepso

Anlegget må heile tida reknast som straumførande, innkopling utan varsel !

SMS varsel vert sendt ut til alle med reg.mobil nr.

Meir info kontakt KK-Vakt tlf: 56553333