Straumbrot Kvinnhovden - Løkjen

Straumbrot i område Kvinnhovden – Løkjen. Torsdag 07.03 ( Kl: 03:47)

Eit vogntog har køyrd av vegen, treft ein stolpe og drege med seg straumlinjer. Dette har førd til straumbrot for fleire hytter i området.

 Reparasjonsarbeidet er omfattande,  og ein kan ikkje forventa og få straumen attende før i løpet av Fredag 08.03.

Kart over berørte hytter:

Straumstans 0703_191.jpg

Ved spørsmål, ta konakt med vakta på tlf 56 55 33 33