Straumbrot i Ålvik 30.12.17

Grunna feil på 5 kV høgspentlinja til Kjepso har store delar av området Ålvik-Lilletveit-Kjepso, vore utan straum fom kl 0900 -ca 1130 i dag . Det er no berre kundar på trafo Kjepso som er utan straum. Feilen er lokalisert på linje Kjepso. Forventa feilretting innan ca kl 1330

Feilen på Kjepso linja er no retta  samtlige kundar skal no ha fått straumen attende.