Straumbrot

Kl. 16.00 Feilen er i området Tordalen/Haukås, feiletting pågår, men srtraumen vil vera vekke der ei stund til. Resten av Strandebarmsområdet skal no ha fått straumen tilbake.

Kl 14.36 No er det området mellom Skulafossen og Kollen på Oma som framleis er utan straum.

Feil på straumnettet i området mellom Kaldestad og Mundheim. Me kjem tilbake med meir informasjon når feilen er lokalisert.

Kl. 14.30 Straumlaust frå Skulafossen til Nes på Mundheim