Skogrydding langs høgspent linjer.

Kvam Kraftverk vil frå februar og utover foreta linjerydding langs følgande høgspent linjer:

 Norheimsund- Øystese med avgreiningar

Strandebarm – Nes med avgreiningar

 

Ryddinga vil verta utført som en del av vedlikehaldet. Dette er nødvendig for å ivareta leverings- og persontryggleiken og for å følge gjeldande forskriftskrav.

Skogryddinga vil medføre trafikk av køyretøy og personell i dette området. Dette gjelder også på private eigendommar.

 Eventuelle spørsmål vedrørande arbeidet kan rettes til Kvam Kraftverk Tlf 56553333