Nett feil Kvamskogen Måvassleite-Eikedal

Det er høgspent linjefeil i området Måvassleite-Eikedalen

Mannskap på veg ut for feilretting, usikkert skadeomfang og reparasjonstid.

Feil lokalisert høgspent linje avgreining stasjon Måvotno.

Hovedlinje mot Eikedal klareres for innkopling.

Hovedlinje mot Eikedal innkopla. 

Det er no berre kundar på nettstasjon Måvotno som er utan strøm.

Feilrettingstid estimert til kl 19

Feilen retta kl 1845, samtlige kundar har no fått tilbake strømmen.