Advarsel, lave strømførande linjer på Kvamskogen!

På grunn av store snømengder på Kvamskogen, er ein del av vårt ledningsnett i området  lavere enn normalt. Det kan medføre livsfare å berøre strømledningar.  

Dersom ein oppdagar linjer på bakken, tre på linjer, samt strømledninger som er så lave at det er fare for berøring, vennligst ta snarast kontakt med KK-Vakt tlf 56553333 .

Dersom ein oppdagar avrivne linjer på bakken prøv aldri å fjerne slike linjer sjølv, meld snarast  til KK.

Også viktig med  informasjon til  barn og unge om farene, ved berøring av strømlinjer.