Straumstans for område Homlagarden-Fonnaland-Strandnes-Byrkjeland-Gimle

Grunna arbeid på høgspentnettet vert straumen for  området Homlagarden-Vågen utkopla i dag 19.12.18

Utkopling 1 : kl 0930-ca kl 10:00( Gjeld heile området.)

Utkopling 2: ca kl 1400-ca kl 15:00( Gjeld berre område Homlagarden-Strandnes-Sørheim-Byrkjeland)

Ytterligare info kontakt KK-Vakt tlf 56553333

Advarsel, lave strømførande linjer på Kvamskogen!

På grunn av store snømengder på Kvamskogen, er ein del av vårt ledningsnett i området  lavere enn normalt. Det kan medføre livsfare å berøre strømledningar.  

Dersom ein oppdagar linjer på bakken, tre på linjer, samt strømledninger som er så lave at det er fare for berøring, vennligst ta snarast kontakt med KK-Vakt tlf 56553333 .

Dersom ein oppdagar avrivne linjer på bakken prøv aldri å fjerne slike linjer sjølv, meld snarast  til KK.

Også viktig med  informasjon til  barn og unge om farene, ved berøring av strømlinjer.

Nett feil Kvamskogen Måvassleite-Eikedal

Det er høgspent linjefeil i området Måvassleite-Eikedalen

Mannskap på veg ut for feilretting, usikkert skadeomfang og reparasjonstid.

Feil lokalisert høgspent linje avgreining stasjon Måvotno.

Hovedlinje mot Eikedal klareres for innkopling.

Hovedlinje mot Eikedal innkopla. 

Det er no berre kundar på nettstasjon Måvotno som er utan strøm.

Feilrettingstid estimert til kl 19

Feilen retta kl 1845, samtlige kundar har no fått tilbake strømmen.

Straumbrot i Ålvik 30.12.17

Grunna feil på 5 kV høgspentlinja til Kjepso har store delar av området Ålvik-Lilletveit-Kjepso, vore utan straum fom kl 0900 -ca 1130 i dag . Det er no berre kundar på trafo Kjepso som er utan straum. Feilen er lokalisert på linje Kjepso. Forventa feilretting innan ca kl 1330

Feilen på Kjepso linja er no retta  samtlige kundar skal no ha fått straumen attende.

Straumbrot

Kl. 16.00 Feilen er i området Tordalen/Haukås, feiletting pågår, men srtraumen vil vera vekke der ei stund til. Resten av Strandebarmsområdet skal no ha fått straumen tilbake.

Kl 14.36 No er det området mellom Skulafossen og Kollen på Oma som framleis er utan straum.

Feil på straumnettet i området mellom Kaldestad og Mundheim. Me kjem tilbake med meir informasjon når feilen er lokalisert.

Kl. 14.30 Straumlaust frå Skulafossen til Nes på Mundheim