Straumbrot

Kl. 16.00 Feilen er i området Tordalen/Haukås, feiletting pågår, men srtraumen vil vera vekke der ei stund til. Resten av Strandebarmsområdet skal no ha fått straumen tilbake.

Kl 14.36 No er det området mellom Skulafossen og Kollen på Oma som framleis er utan straum.

Feil på straumnettet i området mellom Kaldestad og Mundheim. Me kjem tilbake med meir informasjon når feilen er lokalisert.

Kl. 14.30 Straumlaust frå Skulafossen til Nes på Mundheim

Straumstans i Ålvik Laurdag 10.06.17

Grunna arbeid på høgspentnettet i Ålvik, vert fylgjande trafokretsar utan straum Laurdag 10.06.17, frå kl 1100-ca kl 1500:

Ålvik Kyrkje, Renseanlegget, Folkets Hus, Ålvik Skule, Elvely, Auganes, Lilletveit, Kjepso

Anlegget må heile tida reknast som straumførande, innkopling utan varsel !

SMS varsel vert sendt ut til alle med reg.mobil nr.

Meir info kontakt KK-Vakt tlf: 56553333